Expertmeeting 20 juni 2022 Toekomst na Corona

De coronacrisis heeft sommige delen van de bevolking meer getroffen dan andere. Vooral ouderen behoren tot de risicogroep van het coronavirus. Er zijn indicaties dat oudere migranten extra kwetsbaar zijn, met gevolgen voor hun mentale en lichamelijke gezondheid, leefstijl, zorggebruik en mantelzorg. Angst en eenzaamheid zijn verergerd door onzekere tijden, minder contact kinderen en wegvallen van activiteiten. De leefstijl van oudere migranten is ongezonder geworden door de coronamaatregelen, door angst, het wegvallen van activiteiten, te weinig beweging en gebrek aan adequate informatie. 

Emcemo organiseerde samen met HTIB een Expertmeeting om de aandacht van politici en beleidsmakers te vestigen op de precaire situatie van oudere migranten.

Inleidingen werden verzorgd door Fatima el Fakiri van GGD Amsterdam en Ibrahim Yerden van Instituut voor maatschappelijke veerkracht. Zij reflecteerden op de resultaten van recente onderzoeken:
Gevolgen van corona voor de gezondheid van oudere migranten; en Woonwensen van Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam. Ook het onderzoek van Pharos Perspectief van oudere inwoners op zorg en preventie in Amsterdam-Nieuw-West over de toegankelijkheid van huisartsen en zorginstellingen werd onder de aandacht gebracht.

Een levendige discussie volgde. De aanwezigen onderschreven de zorgen t.a.v. de fysieke en mentale gezondheidheid van migrantenouderen en spraken zich uit voor specifieker beleid ten aanzien van deze doelgroep.

Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst van maandag 20 juni 2022 in de Oranjekerk.