Internationale dag tegen Islamofobie

Bijeenkomst over de impact van regeringsdeelname van de PVV op de rechtspositie van Nederlandse moslims; aansluitend iftar

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) nodigt u uit voor een bijeenkomst op vrijdag 15 maart,
Tijdens deze bijeenkomst willen we de potentiële gevolgen bespreken van een nieuwe regeringsdeelname van de PVV voor de rechtspositie van Nederlandse moslims. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Amsterdamse Oranjekerk van 16:30 uur tot 18.30 uur, gevolgd door een iftar van 18:30 uur tot 21 uur.
Achtergrond bijeenkomst
Sinds 22 november is de PVV met 37 zetels de grootste partij van Nederland. In de peilingen scoort de extreemrechtse partij van Geert Wilders inmiddels nog hoger: één op de drie Nederlanders geeft inmiddels aan te overwegen op deze populistische partij te stemmen. De PVV kenmerkt zich door een ondemocratische structuur met een alleenheerser als leider en een programma dat op gespannen voet staat met de principes
Hoewel Wilders heeft aangekondigd dat hij een aantal van zijn anti-moslimstandpunten in de ijskast heeft geplaatst, geeft het feit dat zijn anti-islam partij de grootste is en waarschijnlijk een onderdeel zal gaan vormen van een nieuw kabinet de Nederlandse moslims een bijzonder onveilig gevoel.
Tijdens een eerdere kabinetsdeelname, als gedoogpartner, initieerde de PVV maatregelen die in strijd zijn met de grondwet en een negatieve impact hadden op de rechtspositie van moslims en Nederlanders met een migratieachtergrond, waaronder het boerkaverbod en wijzigingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap (waardoor Nederlanders met een dubbele nationaliteit hun Nederlanderschap kan worden ontnomen).
Op 15 maart willen we de mogelijke gevolgen van PVV’s hernieuwde invloed op het kabinet en de rechts-positie van Nederlandse moslims verkennen en kijken wat hierop mogelijke antwoorden kunnen zijn. Voor deze discussie hebben we een deskundige inleider uitgenodigd en een panel met experts uit de wetenschap, politiek en van maatschappelijke organisaties. Ook zal er een verklaring worden bekend-gemaakt namens verschillende islamitische organisaties.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een e-mail naar
info@collectieftegenislamofobie.nl. Vermeld in uw e-mail alstublieft ook of u wilt deelnemen aan de iftar die aansluitend wordt georganiseerd. We zullen u informeren zodra het volledige programma beschikbaar is.

Iftar
Na de bijeenkomst zal een iftar plaatsvinden van 18:30 uur tot 21 uur. Tijdens de iftar zal worden opgetreden door het Pauzekoor en
het Amsterdams Andalusisch Orkest.
Wilt u alleen deelnemen aan de iftar? Stuur dan een mailtje naar: info@collectieftegenislamofobie.nl