EMCEMO in beeld | Actieplan 2023

Het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) is sinds 1998 actief als onafhankelijke en seculiere mensenrechtenorganisatie. EMCEMO is een vrijwilligersorganisatie die voortkomt uit het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN) en is gevestigd in Amsterdam. De organisatie is actief op lokaal (Amsterdam), nationaal (Nederland) en internationaal (Europa en Marokko) niveau.

EMCEMO streeft naar een samenleving waarin alle burgers ongeacht hun (religieuze, culturele en politieke) achtergrond en ongeacht hun geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur, gelijke kansen hebben op volwaardige maatschappelijke participatie en met respect voor verschillen samenleven. Om dit te bereiken organiseert EMCEMO tal van activiteiten.

Download Actieplan 2023