Islamofobie (h)erkennen & bestrijden!

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie in beeld 2017

Het CTID is opgericht in 2013 om het probleem van islamofobie in Nederland onder de aandacht te brengen. Het werk van vele zelforganisaties van moslims en Nederlanders met een migratieachtergrond, zoals Meld Islamofobie!, SPIOR en Al Nisa heeft ervoor gezorgd dat islamofobie inmiddels op de kaart staat. Verschillende onderzoekers en Europese en Nederlandse instituten leggen dan ook een deel van de aard en omvang van de problematiek in Nederland vast.

Tegelijkertijd problematiseren bijna alle politieke partijen Islam op concrete of abstracte manier, kan er ogenschijnlijk zorgeloos ‘gediscussieerd’ worden over het verminderen van het aantal moslims in Nederland en zijn er vele meldingen van moslimdiscriminatie, bedreigingen en vernielingen van islamitische gebouwen zoals moskeeën. Kortom, de problematiek van islamofobie is urgent. We moeten hiervoor aandacht blijven vragen en over in gesprek blijven gaan.

Dat doen we met deze tekst en op de dag van 21 september, de Internationale Dag tegen Islamofobie.