Week van Dementie Amsterdam Zuid

Op zondagmiddag 2 oktober 2022 kwamen ruim 20 Marokkaanse mannen en 3 Marokkaanse vrouwen bijeen om in gesprek te gaan over actuele onderwerpen die hen bezighouden en over de (ouderdoms)ziekte dementie.

Na een inleiding van Abdou Menebhi, voorzitter van Emcemo, kwamen veel vragen en reacties los over onder andere Corona, huisvesting, eenzaamheid en behoefte aan ontmoetingsruimten. De Arabischtalige inleiding en reacties werden samengevat en vertaald in het Nederlands.

Vervolgens vertelde Mhamed el Ouafrassi over het belang van gezonde leefstijl, bewegen en goede voeding, ook als preventie voor dementie. Een Arabischtalig voorlichtingsfilmpje van Alzheimer Nederland bracht in beeld hoe dementie te herkennen.

Het gesprek was levendig en betrokken. De aanwezigen zijn gemotiveerd om vaker bijeen te komen en over deze belangrijke onderwerpen te blijven spreken.

Informele gesprekken tijdens een eenvoudige warme maaltijd sloten de bijeenkomst af.