LANDELIJKE DEMONSTRATIE ‘SAMEN TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE’

 • Op zaterdag 19 maart 2022 organiseert het Comité 21 Maart en bondgenoten in Amsterdam in het kader van de Internationale dag tegen racisme en discriminatie – de jaarlijkse demonstratie/manifestatie tegen racisme en discriminatie.
  De afgelopen jaren zijn de protesten tegen racisme en discriminatie in omvang
  en kracht toegenomen. Het gevolg is geweest een grote bewustwording over het bestaan van racisme en discriminatie in staat en samenleving. Het kindertoeslagenschandaal bij de Belastingdienst en de bewijzen van etnisch profileren door de politie hebben, samen met de discussie over Zwarte Piet en het onverwerkte koloniale verleden van Nederland, daar in belangrijke mate toe
  bijgedragen.
  Een positieve ontwikkeling is dat in het verlengde van deze ontwikkeling talrijke
  initiatieven en zelforganisaties van de grond gekomen zijn – waaronder het
  Zwart Manifest, Manifest tegen Islamofobie en Discriminatie, het platform
  rondom de Brief aan de Informateur, de vele LGBTQI + -groepen en die ter
  ondersteuning van de rechten en belangen van de vluchtelingen.
  De volgende stap is nauwe(re) onderlinge samenwerking om zo een vuist te
  kunnen maken met als doel dat toezeggingen en de van hogerhand
  aangekondigde stappen daadwerkelijk in nieuw beleid vertaald worden – zoals:
  – grotere representatie en inclusie; grotere representatie in (semi)publieke en private organisaties;
  – doorvoering van het Deltaplan tegen racisme en discriminatie;
  – registratie van racismegronden; het strafbaar stellen van etnisch profileren;
  – krachtige aanpak van institutionele discriminatie;
  -volledige naleving van de door Nederland onderschreven conventies inzake individuele en collectieve mensenrechten, waaronder de rechten van vluchtelingen; enzovoort.
  Sluit je aan !
  Namens het Comité 21 Maart,
  Saida Derrazi – voorzitter