Slotbijeenkomst onderzoek Islamofobie 28 november 2021

Het CTID en projectbureau Zasja organiseren een afsluitende informatie- en discussiebijeenkomst in het kader van hun actieonderzoek naar islamofobie en meldingsbereidheid, waar we onder meer de vraag agenderen of we moeten blijven inzetten op het verhogen van de meldingsbereidheid of dat er juist andere wegen bewandeld moeten worden om serieus werk te maken van het bestrijden van moslimhaat en moslimdiscriminatie. Belangrijk daarbij is wat de politiek en het (islamitische) maatschappelijke middenveld daarin al doen of juist nalaten.2

De middag bestaat uit twee delen. Voor de pauze worden door de Amsterdamse politie, het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) en het Openbaar Ministerie (OM), onder meer aan de hand van de aandachtspunten die zijn voortgekomen uit het actie-onderzoek, ingeleid over hun rol en werkwijze. Na de pauze wordt met deze inleiders en met Amsterdamse raadsleden en vertegenwoordigers uit het (islamitische) maatschappelijke middenveld gedebatteerd, met als doel om tot concrete doelen en aandachtspunten richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 te komen.

De slotbijeenkomst vindt plaats op zondagmiddag 28 november 2021 vanaf 14:30 (inloop) in moskee Taqwa, Generatorstraat 6 in Amsterdam.