Presentatie !Woon-onderzoek op maandag 29 november

In opdracht van stichting !Woon deed onderzoeker Ibrahim Yerden onderzoek naar de woonwensen van Turkse en Marokkaanse oudere Amsterdammers.
Via vragenlijsten en groepsgesprekken (focusgroepen) werden de ervaringen, visies en verlangens geïnventariseerd.
Op maandag 29 november zal het eindrapport aangeboden worden aan wethouder Jacob Wedemeijer van Wonen en praten we over de aanbevelingen en de vervolgstappen.

Dit gebeurt op het 1e Weteringplantsoen 2c, 1017 SJ  Amsterdam.

We houden ons hier aan de Coronamaatregelen.

Download Onderzoek-woonwensen-Marokkaanse-en-Turkse-ouderen-in-Amsterdam

Download Samenvatting-Woonwensen-Migrantenouderen