Covid-19: Ook migranten en vluchtelingen in Europa zijn de underdogs!

LATEN WE IN ACTIE KOMEN!

Met het oog op de ontwikkelingen en gezien ook de aanscherping van de beperkingen en het afstandhouden in geheel Europa – een beleid dat wij als wezenlijk zien in de collectieve strijd tegen de verspreiding van Covid-19 – vragen wij met al onze kracht dat dit beleid altijd zal worden uitgevoerd met respect voor de mensenrechten. Dit beleid moet gepaard gaan met sociale en economische maatregelen, waardoor deze situatie het hoofd kan worden geboden door de kwetsbaarsten en armlastigsten: met name de ouderen, arme bevolkingsgroepen, de gezondheidswerkers en anderen die in contact komen met zieken, maar ook de migranten.

Voor migranten in onstabiele situaties wordt het leven, dat in normale tijden al heel moeilijk is, in de huidige situatie ondraaglijk. Waar dan ook in Europa vormen overvolle verblijfs- en detentiekampen een gevaar voor het leven van de mensen daar; ze vormen ook voor de hele bevolking een risico. Bij de strijd tegen de huidige pandemie gaat het behoud van deze centra tegen alle gezond verstand in.

In sommige kampen op de Griekse eilanden, met name in Mória op Lesbos, is de situatie kritieker. Als het coronavirus zich naar al deze openluchtgevangenissen voor vluchtelingen zou verspreiden, zou dat catastrofaal zijn – gezien hun overbevolking, hun precaire gezondheidssituatie en het door de avondklok beperkte contact met de gezondheidswerkers. Helaas worden er momenteel geen voorzieningen getroffen en lijkt het ergste derhalve onvermijdelijk.

Wij zijn verheugd over de verschillende solidariteitsinitiatieven die in zeer moeilijke omstandigheden worden ontplooid, met name die van volksverenigingen, van arbeiderswijken en van gemeenten, zoals de oproep van de gemeente Vorst in Brussel om migranten zonder papieren te legaliseren en het hierover geopende debat in Spanje, enzovoort.

Wij juichen vooral het besluit van Portugal toe om al diegenen te legaliseren die hierom gevraagd hadden.

In deze dramatische situatie, die uit de hand kan lopen als er geen krachtige maatregelen genomen worden, is het volgende absoluut noodzakelijk:

  1. Neem maatregelen ter bescherming van personen in gevaar, zoals voorzien in het internationaal humanitair recht.
  2. Regel de administratieve situatie van alle migranten, zodat zij waardig kunnen leven en werken, en kunnen ontsnappen aan de maffianetwerken en het clandestiene werk dat zij momenteel moeten doen.
  3. Besteed bijzondere aandacht aan de benarde situatie van minderjarigen en geïsoleerde migrantenvrouwen, die gemakkelijk ten prooi vallen aan mensensmokkelaars.
  4. Organiseer voor álle onderdanen van de lidstaten een gelijke toegang tot de gezondheidszorg en tot de arbeidsmarkt, met de daaraan verbonden rechten.
  5. Sluit met spoed de detentiecentra voor ongedocumenteerden ten noorden en ten zuiden van de Middellandse Zee.

Wij verkeren in een gezondheidsoorlog en miljoenen mensen mogen niet aan hun lot worden overgelaten.