Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Betreft: Reactie op Integrale Migratieagenda t.b.v. algemene overleg commissie Justitie en
Veiligheid d.d. 13 juni 2018

Download