In het kader van De kracht van verdraagzaamheid en verbinding in de wijk organiseren