Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) streeft naar een tolerante samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst, religie, leeftijd en seksuele geaardheid zich thuis voelt. Een samenleving waarin mannen en vrouwen gelijke rechten hebben, waar de grondwet dient als basis voor een rechtvaardige samenleving en waarin wordt gestreden tegen elke vorm van extremisme van elke religie en ideologie. Het CTID streeft naar een diverse samenleving op basis van respect, waarin geen plaats is voor islamofobie, homofobie, antisemitisme, afrofobie of welke vorm van discriminatie dan ook.

Uit verschillende rapporten blijkt dat er sprake is van een toename van islamofobe incidenten in Nederland. Discriminerende uitingen op social media zijn aan de orde van de dag en er is nog altijd geen sprake van gelijke behandeling voor iedereen op scholen en op de werkvloer.

Tegelijkertijd blijkt dat maar weinig incidenten worden gemeld.
Bij de gemeente Amsterdam en de meeste antidiscriminatiebureaus wordt moslimdiscriminatie inmiddels geregistreerd als aparte discriminatiegrond. Het melden van islamofobe incidenten en uitingen bij het Meldpunt Islamofobie en Discriminatie, de Politie Amsterdam, het College voor de Rechten van de Mens, MiND of een antidiscriminatiebureau is cruciaal om de strijd tegen islamofobie en discriminatie aan te gaan.

Onderstaande organisaties voeren gezamenlijk campagne ter vergroting van de meldingsbereidheid, waarbij zij allen verantwoordelijkheid dragen om de klachten serieus te nemen.

 • Meldpunt Islamofobie en Discriminatie: Bel 020-4288825, mail naar
  islamofobie@gmail.com, www.meld-islamofobie.nl of stuur een privébericht naar
  www.facebook.com/islamofobie.endiscriminatie
 • MiND: www.mindnederland.nl
 • Politie: Bel 0900-8844 of vul het meldformulier-discriminatie in op www.politie.nl
 • Het College voor de Rechten van de Mens (CRM): 030-8883888 of mail naar
  info@mensenrechten.nl
 • Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA): www.mdra.nl, of mail naar
  discriminatie@mdra.nl of bel: 020-6385551

Islamofobie_herkennen & bestrijden