Iftar Mansvelt School 23 april 2022

Op zaterdag 23 april vond een druk bezochte iftar plaats in de Mansvelt School met als thema Verdraagzame en Verbonden Wijk. De zaal zag er prachtig uit, en er was een grote verscheidenheid aan deelnemers. Een primeur: er waren meer vrouwen dan mannen aanwezig!
Abdou Menebhi sprak de aanwezigen toe, gevolgd door een vertegenwoordiger van de Stichting Anatolië. Namens het stadsdeel sprak de stadsdeelvoorzitter, Fenna Ulichki. De muziek werd verzorgd door Rasheed Alshikh.
We kijken terug op een geslaagde avond onder het genot van een heerlijke maaltijd