Precies dertig jaar geleden, op 18 december 1990, is door de Verenigde Naties het “Internationale Verdrag inzake de bescherming van de rechten van de arbeidsmigranten en hun gezinsleden” aangenomen. Destijds betekende dit verdrag een juridische doorbraak, maar op dit moment is het door de meeste economische grootmachten nog steeds niet geratificeerd. Deze “democratische” landen schenden de rechten van migranten en onderdrukken hun vrijheid.

Onderstaande collectieve oproep van vakbonden, mensenrechten- en migrantenorganisaties veroordeelt de groei van populisme, discriminatie, nationalisme en vreemdelingenhaat, en wijst het bagatelliseren van haatzaaiende uitlatingen af. Deze uitingen zijn in strijd met de internationale verdragen van de VN en ondermijnen de solidariteit met migranten.

Elk jaar kiezen tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen, in de hoop op een betere toekomst maar met gevaar voor eigen leven, een steeds dodelijker migratieroute. Nadat zij uit oorlogen en hongersnoden via smokkelroutes zijn ontsnapt en oceanen hebben overgestoken, worden ze tegengehouden aan de grenzen van Fort Europa. Daar wachten hun detentiecentra en andere beperkingen van hun bewegingsvrijheid.

Het nieuwe Asiel- en migratiepact dat door de Europese Commissie in september 2020 is gepresenteerd, stelt scherpere voorwaarden voor opvang en stelt verder voor om minderjarigen vanaf zes jaar oud te registreren. Het pact voorziet in de invoering van “een controle vóór binnenkomst voor alle personen die zich aan de buitengrenzen melden of die na een opsporings- en reddingsoperatie van boord gaan.” Met andere woorden: door de Europese Unie aangestelde instanties mogen versneld inreisvergunningen en uitzettingsbevelen afgeven aan migranten, die dit van hun vrijheid beroofd in detentiecentra moeten afwachten. Dit is in strijd met internationale mensenrechtenverdragen, met name het Verdrag van Genève (1949).

Twee jaar geleden ondertekenden de grootmachten in Marrakesh het “Wereldwijde pact voor een veilige, ordelijke en gereguleerde migratie”. Als vakbonden en maatschappelijke organisaties hebben wij toen al gewaarschuwd tegen de beperkingen van een tekst, die voor staten niet-bindend zou zijn – vooral als die staten hun grenzen zouden willen versterken en militariseren.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de bescherming van de rechten van de arbeidsmigranten en hun gezinsleden roepen wij daarom op tot:

  • De ratificatie van het Verdrag van 18 december 1990
  • De verwezenljking van universele waarden, zoals gelijkwaardigheid, solidariteit en broederschap
  • Het opzetten van wettelijke en veilige toegangswegen voor alle migranten
  • Een nieuwe benadering van migratie en een einde aan het opsluiten van migranten (met name kinderen)
  • De krachtige mobilisatie van mensenrechtenorganisaties en het maatschappelijke middenveld
  • De mobilisatie tegen racisme, vreemdelingenhaat en betiteling van migranten als “terroristen”

Wij roepen alle organisaties, verenigingen en vakbonden op om zich bij deze oproep aan te sluiten en deze te ondertekenen.