Bestemd voor beleidsmakers, deskundigen en betrokkenen die te maken hebben met vraagstukken rond ouderenzorg zoals welzijn & zorg, inkomenssituatie en sociale contacten

Op 1 oktober 2020 zullen EMCEMO en HTIB gezamenlijk een conferentie organiseren om de positie van oudere Amsterdamse Turken en Marokkanen onder de aandacht te brengen van lokale politici en uitvoerders binnen zorg- en welzijnsinstellingen. Aanleiding voor dit initiatief is de periode rond de Corona-crisis en alle beperkingen die daar mee gepaard gingen. Vanwege de bepalingen die van overheidswege werden opgelegd, kwamen de reeds bestaande problemen van Marokkaanse en Turkse ouderen nog meer dan anders aan de oppervlakte. De begrenzingen in de sociale bewegelijkheid van Turkse en Marokkaanse ouderen op het gebied van inkomen, gezondheid en sociale contacten waren in de Corona-periode extra voelbaar en zichtbaar waarbij ook nieuwe problemen aan het licht kwamen.

Het doel van de conferentie is om:

  • De situatie van oudere migranten op de agenda te zetten van beleidsmakers en politici.
  • De knelpunten in de communicatie tussen de gemeente Amsterdam en de oudere Turkse en Marokkaanse migranten in Amsterdam in kaart te brengen.
  • De rol en verantwoordelijkheid van de overheid benadrukken.
  • Duurzame aanbevelingen voor verbeteringen vast te stellen en die te presenteren aan de instanties die daar een verantwoordelijkheid in hebben.

Om inzicht te krijgen in de actuele situatie van de ouderen voeren we momenteel een lokaal exploratief onderzoek uit. De resultaten van dit onderzoek, aangevuld met kennis en ervaring van oudere Turkse en Marokkaanse Amsterdammers en de diverse deskundigen, zullen we tijdens de conferentie overhandigen aan de wethouder Diversiteit van Amsterdam, de heer Rutger Groot Wassink*.

De bijeenkomst staat gepland op donderdag 1 oktober 2020 van 14:00 tot 17.30 uur in Amsterdam.

U bent van harte welkom om deze conferentie bij te wonen. We hopen van harte om u op 1 oktober te mogen begroeten om met elkaar van gedachten te wisselen en in gezamenlijkheid te kunnen overleggen hoe we de vaak moeilijke en ingewikkelde situatie van Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam substantieel en bestendig kunnen verbeteren.

N.B. In verband met de beperkte zaalcapaciteit vragen we u om uw belangstelling zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Vanwege de opgelegde Corona-maatregelen kunnen we namelijk helaas niet alle aanmeldingen honoreren omdat er een maximaal aantal personen bij elkaar mag komen.

U ontvangt daar begin september nader bericht over.

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar: emcemo1@gmail.com onder vermelding van: Aanmelding Conferentie Marokkaanse en Turkse ouderen.