Het Landelijk Initiatief “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” is opgericht met als doel om uitgebreid stil te staan de migratiegeschiedenis van Marokkanen. De directe aanleiding is dat het 14 mei 2019 een halve eeuw geleden is dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd geregeld. In het licht van deze historische gebeurtenis organiseert het Landelijk Platform ‘Halve Eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis’ gedurende het hele jaar activiteiten om stil te staan bij deze bijzondere geschiedenis. Op deze website en op onze Facebookpagina vindt u informatie over de achtergrond en de activiteiten van de viering. Met ons initiatief hopen wij de rijke geschiedenis van de Marokkaanse migratie te vertellen, te delen en door te geven. Wij nodigen iedereen uit de 50-jaar viering aan te grijpen om inspiratie te halen uit elkaars verhalen. We danken ieder die heeft meegewerkt aan de tentoonstelling, website en deze publicatie, de talrijke supporters -van fondsen tot gemeenten- voor de geboden steun en medewerking. Het Landelijk Platform ‘Halve Eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis’ bestaat uit de volgende organisaties: EMCEMO, Stichting Marmoucha, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, Landelijke Werkgroep Mudawannah, Marokkaanse Ouderen Bond Nederland, Multicultureel Jongeren Geluid (Den Haag), Projectgroep 50 jaar gastarbeiders Utrecht, Attifa (Utrecht), Provinciaal Platform voor Diversiteit (Limburg), Stichting Aknarij (Amsterdam), Stichting Argan (Amsterdam), Stichting Digitaal Delfshaven (Rotterdam), projectgroep eerste generatie Marokkanen (Veenendaal), Stichting Gilbert van Schoonbeke (Veenendaal), Stichting Inclusia (Rotterdam), Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (Limburg), Stichting Multicultureel Schiedam, Stichting Toekomstige Jongeren (Rotterdam), Stichting Vader en Zoon (Rotterdam), Stichting voor Maatschappelijke Participatie (Rotterdam), Werkgroep Marokkaanse Vrouwen Feijenoord (Rotterdam), Buurtvaders (Gouda), Stichting Marokkaanse Ouderraad (Amersfoort), Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (Utrecht), Tumba (Leeuwarden). Voor meer informatie: https://50jaarmigratie.nl

Persbericht: Halve eeuw Marokkaanse migratie; een gedeelde geschiedenis

PLANNING TENTOONSTELLING

_______________________________________________________________
Amsterdam Duif                                 22-24 maart
_______________________________________________________________
Amsterdam Zuid Oranje Kerk              26-28 maart
_______________________________________________________________
Amsterdam Tropen Museum               17 april
_______________________________________________________________
Amsterdam Stadsdeelkantoor Zuid      14 mei
Amsterdam
_______________________________________________________________
Oost CBK                                          6 t/m 8 juni
_______________________________________________________________
Amsterdam ROC Westpoort                11-14 juni
_______________________________________________________________
Amsterdam West Mansveltschool        21 t/m 23 juni
_______________________________________________________________
Veenendaal                                       24 juni t/m 30 juni
_______________________________________________________________
Amsterdam Noord                              1-3 juli
_______________________________________________________________
Utrecht                                             4 tot 11 juli
_______________________________________________________________
Zaltbommel kerk                               23 tot 30 september
_______________________________________________________________
Schiedam-Museum                            30 september tot 26 oktober
_______________________________________________________________
ROC West                                         18-22 november
_______________________________________________________________
ROC Westpoort                                  25-29 november
_______________________________________________________________
Rotterdam bibliotheek                        2 januari-7 februari
_______________________________________________________________
Pink Marrakech Muziek Gebouw          29 februari
_______________________________________________________________