het spreekuur met de sociaal raadsman

Op dinsdag 23 juni herstart EMCEMO het spreekuur met de sociaal raadsman, Larbi Ben Alilou.
Het spreekuur vindt plaats op dinsdag- en donderdagmiddag, alleen op afspraak. Deze afspraak kunt u maken met Larbi op telefoonnummer 06-24766440.
Wij verzoeken u om de gepaste afstand van 1,5 meter in acht te nemen voor een ieders veiligheid.