VERKLARING

HTIB en EMCEMO staan sinds hun oprichting pal voor de vrijheid en veiligheid van minderheden in Nederland en daarbuiten. Natuurlijk steunen wij het Amsterdam Joods Akkoord. Joden worden nog steeds getarget om wie ze zijn.

Wij zijn hun bondgenoten. Nu en altijd.

Het spreekt voor zich dat onze solidariteit met de Joodse gemeenschap in Nederland prima kan samengaan met kritiek op de illegale bezettingspolitiek van Israël. Ook daarover blijven wij ons, nu en altijd, laten horen. Tot slot, hechten wij eraan om een kanttekening te plaatsen bij politieke deelakkoorden. De ene keer is het een roze akkoord voor de LHBTI-gemeenschap, nu een Amsterdams Joods Akkoord.

Minderheden moeten niet hoeven wedijveren voor hun eigen bescherming. Wat je identiteit ook is, je moet ervan verzekerd zijn dat de overheid je altijd bescherming biedt als je bedreigd wordt. Wij roepen de Amsterdamse gemeenteraad en het bestuur op om van de bestrijding van hatecrimes een topprioriteit te maken.

Mustafa Ayranci
Abdou Menebhi