HELP SLACHTOFFERS AARDBEVING MAROKKO

Nederlands Burgerinitiatief ter ondersteuning van de getroffen gebieden in Zuid-Marokko

De aardbeving die op 8 september plaatsvond in het zuiden van Marokko is een ramp van enorme omvang. Op het moment van schrijven is er sprake van ruim 3000 doden en zo’n 6000 gewonden, waarvan de helft nog in levensgevaar verkeert. Dorpen zijn verwoest, mensen leven op straat onder erbarmelijke omstandigheden.

Nog steeds zijn er dorpen afgesloten van de wereld, waar de hulpverlening nog niet is doorgedrongen en mensen nog niet beschikken over drinkwater, voedsel en andere eerste levensbehoeften. Dagelijks komen er via Facebook en andere kanalen noodkreten om hulp.

Unicef heeft geconstateerd dat op dit moment naar schatting 100.000 kinderen op de een of andere manier slachtoffer zijn van de aardbeving. Zij zijn in fysieke en psychische nood, zijn hun huis, ouders en/of familie kwijtgeraakt, leven op straat, kunnen niet naar school en bevinden zich, mede door het gevaar van de naschokken, in een onveilige situatie. De scholen zijn gesloten, ingestort of de leerlingen zijn omgekomen. Bij gebrek aan toestemming om te begraven liggen doden op straat. Daarnaast liggen de kadavers van dode dieren op straat en langs de kant van de weg. Veel dorpen kunnen niet worden bereikt als gevolg van schade aan de infrastructuur. De situatie in de dorpen, de vergeten gebieden, is bekend. Dit werd al zichtbaar na de aardbeving in Al Hoceima in 2004. Deze gebieden waar armoede heerst en gebrek aan voorzieningen is, vormen nu de realiteit van Marokko.

De behoefte aan hulp in de getroffen gebieden is tweeledig, urgente hulp en hulp op de middellange termijn.

De urgente behoefte:
a. Er breekt een periode van kou aan en mensen leven nog steeds op straat. Er is dringend behoefte aan winterbestendige tenten, deze zijn essentieel.
b. Er is grote behoefte aan medische zorg en medicijnen

 1. Als gevolg van de aardbeving is een groot aantal mensen getraumatiseerd en heeft dringend behoefte aan psychische hulp
 2. Er is een tekort aan dekens, beddengoed, verzorgingsproducten e.d.

De behoefte op de middellange termijn:

In het getroffen gebied moeten scholen, huizen en klinieken heropgebouwd worden, de infrastructuur moet worden hersteld. Het is daarbij van belang om gebruik te maken van wereldwijde ervaring op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen.

Inmiddels is de hele Marokkaanse bevolking in actie gekomen, er is een enorm gevoel van saamhorigheid. Het Marokkaanse volk slaat de handen ineen om middelen naar de getroffen gebieden te brengen, ondanks de beschadigde infrastructuur en het gebrek aan facilitering door de overheid. De rol van de regionale ngo’s is daarbij van belang. Zij zijn op de hoogte van de situatie ter plaatse en de daaraan verbonden behoeften.

Helaas wordt bepaalde hulp uit het buitenland beperkt. Wij begrijpen niet dat hulp en humanitaire steun uit het buitenland geweigerd wordt, met uitzondering van de beperkte hulp uit bepaalde landen. De aangeboden uitgebreide hulp uit andere landen is tot nu toe geweigerd om politieke en bureaucratische controlemaatregelen.

In Nederland is de hele Marokkaanse gemeenschap, lokaal en landelijk, hard bezig campagne te voeren, materialen en geld in te zamelen. Wij hopen dat de Marokkaanse overheid bereid is deze hulp uit Nederland te faciliteren.

Er bestaat onduidelijkheid over de financiële hulp, omdat Marokko een eigen fonds heeft opgericht. Het is onbekend hoeveel daarvan direct naar de slachtoffers gaat en of dat via de eigen organisaties gebeurt. Dit is niet transparant en wij zijn van mening dat de middelen in samenwerking met de ngo’s uit de betreffende regio’s dienen te worden gecoördineerd. Er is veel geld beschikbaar, maar het is onduidelijk of dit via het fonds van de overheid moet worden gedistribueerd of via de ngo’s. Hoe verlopen bijvoorbeeld de geldstromen van Novib, Unicef of het Rode Kruis? Hoe wordt de betrokkenheid van de ngo’s in de regio gefaciliteerd?

Een aantal ontwikkelingsorganisaties zoals het Rode Kruis, Oxfam Novib, Artsen zonder Grenzen, Unicef etc. zijn van start gegaan met goede initiatieven. Wij roepen mensen op om hun bijdrage te leveren aan de diverse initiatieven met als eis transparantie van de geldstromen. Er is daarnaast een aantal betrouwbare initiatieven van Marokkaanse Nederlanders en wij roepen mensen op te geven via de vertrouwde kanalen.

Emcemo maakt deel uit van verschillende humanitaire initiatieven.  Op dit moment geven wij prioriteit aan het leggen van contacten tussen de ngo’s in de getroffen gebieden en de Marokkaans Nederlandse ngo’s. Er bestaat wederzijds behoefte aan samenwerking met betrouwbare partners, behoefte aan contacten en samenwerking.

Emcemo initieerde de campagne ‘Help slachtoffers aardbeving Marokko’ en maakt een aanvang met het opbouwen van contacten tussen de ngo’s in Zuid-Marokko en de Marokkaans Nederlandse ngo’s. Wat hebben de Marokkaanse ngo’s nodig, waaraan is er behoefte en wat kunnen de Marokkaans Nederlandse ngo’s hen bieden? Om de Marokkaanse ngo’s zo adequaat mogelijk te kunnen ondersteunen worden zoveel mogelijk contacten en adressen verzameld en uitgewisseld.

Ongeveer 500 Marokkaanse organisaties maken deel uit van het Burgerinitiatief ter ondersteuning van de getroffen gebieden in Zuid-Marokko, hetzelfde burgerinitiatief waar Emcemo en andere Marokkaans Nederlandse organisaties gebundeld zijn. De 500 Marokkaanse organisaties zijn (ontwikkelings)organisaties op het gebied van mensenrechten, vrouwenrechten, belangen van jongeren, humanitaire hulp, artsen en ngo’s uit de regio. Er bestaat inmiddels samenwerking met zo’n 20 Maghrebijnse organisaties in Europa.

Doel van de initiatieven:

 • Ondersteuning van de slachtoffers van de aardbeving
 • Betrokkenheid van organisaties en burgers bij de ondersteuning van de slachtoffers
 • Deelname aan wederopbouw van de getroffen gebieden
 • Samenbrengen van mensen en instellingen die werkzaam zijn op humanitair vlak en de organisaties is het getroffen gebied
 • Stimuleren van samenwerking tussen maatschappelijke actoren in Nederland en het getroffen gebied
 • Vergemakkelijken van de toegang van Nederlandse hulp tot het getroffen gebied
 • Nederlands publiek en maatschappelijke actoren bewust maken van de noodzaak deel te nemen aan een gecoördineerde inspanning van transparante en veilige organisaties.

Activiteiten:

 1. Het bekendmaken van de ngo’s van de regio met als doel samenwerking met organisaties in Nederland
 2. Behoeften in kaart brengen
 3. Informeren over mogelijk partnerschap. Een deel van de Marokkanen die in Nederland wonen komt uit de getroffen regio, hoe coördineren we de samenwerking met de partners aldaar en hoe wordt de tweede stap voorbereid?
 4. Creëren van een basis voor de behoeften van nu en vervolgens de behoefte aan opbouw, huizen, scholen.
 5. De samenwerking tussen de organisaties moet door de Marokkaanse overheid worden erkend en gefaciliteerd.

Tweede stadium, de middellange termijn:

Samenwerking met de verschillende gemeenten met betrekking tot activiteiten om de wederopbouw te realiseren, gebaseerd op de behoeften, in samenwerking met de partners uit Marokko.

De rol van de ngo’s is heel belangrijk, niet alleen wat betreft de acute hulp, maar ook als partner voor de opbouw. De ngo’s in Marokko en Nederland moeten de mogelijkheid krijgen om de wederopbouw te realiseren, in samenwerking met de overheid en met respect en erkenning van de rol van de ngo’s.

De overheid dient haar verantwoordelijkheid te nemen door middel van een nationaal actieplan om te bouwen en herstellen met gebruikmaking van de wereldwijd opgedane kennis en ervaring gebaseerd op seismische gegevens.

Het Burgerinitiatief organiseert op korte termijn een informatiebijeenkomst met betrekking tot de stand van zaken en de mogelijkheden tot samenwerking in de tweede fase.

Wij zijn enthousiast over het geld dat diverse gemeenten beschikbaar stellen en doen een beroep op de VNG om de geldstromen te coördineren en contact te zoeken met de Marokkaanse equivalent van de VNG en de ngo’s, om af te stemmen waar de behoefte ligt. Wanneer gemeenten behoefte hebben aan meer informatie dan is Emcemo beschikbaar, wij kunnen een brugfunctie vervullen tussen gemeenten en ngo’s hier en in Marokko.

Wij vragen de gemeenten lokale initiatieven vanuit de Marokkaanse gemeenschap te faciliteren en extra steun te bieden. De gemeenten zijn op de hoogte van de meest urgente behoeften.

Burgerinitiatief heeft een eigen Facebookpagina met concrete en recente informatie uit Marokko, van de behoeften zoals geformuleerd vanuit ngo’s en van de laatste ontwikkelingen. De pagina is door iedereen te bezoeken. https:www.facebook.com/AardbevingMarokko/

Voor onze werkzaamheden hebben wij dringend vrijwilligers nodig. Wij verzoeken met name jongeren zich aan te melden. Zij kunnen ons ondersteunen bij het verstrekken van informatie, het onderhouden van contacten met de ngo’s en het in kaart brengen van de behoeften.