Onderzoek naar Marokkaanse Nederlanders in De Pijp

Gisteren hebben we een oriënterend onderzoek naar Marokkaanse Nederlanders in De Pijp gepresenteerd aan stadsdeel Zuid in aanwezigheid van veel Marokkaanse Nederlanders die mee hebben gedaan aan het invullen van de enquête.
Waarom een oriënterend onderzoek?
Elke dag al fietsend van de Indische Buurt naar De Pijp, naar mijn werk in het Wijkcentrum in de Gerard Dou, valt per strekkende meter de gentrificatie op. Waar zijn de 1ste generatie en 2de generatie Marokkanen in de Noord Pijp toch gebleven? Hoe zou het met ze gaan? Persoonlijk maar ook maatschappelijk? Is de politieke verharding in Nederland voelbaar? Hoe gaat het met de individualisering binnen het gezin? Is het nog fijn om in De Pijp te wonen? Is er behoefte aan meer contacten met de buurtbewoners en de buren? Maatschappelijke participatie?

Samen met EMCEMO ( euro mediterraan centrum migratie & ontwikkeling) aan tafel gaan zitten. kennen jullie de antwoorden op mijn vragen? Nee. De bestaande oude structuren zijn verloren gegaan. Naast de verhuizingen naar andere delen van de stad en de regio, het verdwijnen van het KMAN aan de Ferdinand Bol en het opheffen van het categoriale werk, zijn de informele structuren zo goed als verdwenen.

Dus met behulp van bekenden van bekenden, netwerk binnen netwerken, mond tot mond berichten, zijn we (Emcemo en het Wijkcentrum) eensgezind de buurt ingetrokken. Hebben we bij onze organisaties, de spreekuren, enquêtes laten invullen.
Ruim 150 respondenten hebben onze enquête ingevuld.
We hebben de eerste voorzichtige antwoorden binnen en in een rapport gebonden. Sommige antwoorden roepen vervolgvragen op en roepen op tot meer verdieping.
De enquête is anoniem ingevuld.
We hebben geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De meerderheid van de respondenten bestond uit mannen.
Dit rapport pretendeert niet volledig te zijn.
Verrassende antwoorden? Niet altijd! Maar soms wel.
Dit is niet het einde maar het begin van meer. Te beginnen met een bijeenkomst met een groep Marokkaans Nederlandse vrouwen en het bestuur van stadsdeel Zuid om wat specifieker in te gaan op hun beleving van het leven in De Pijp. Een nieuwe start voor het maken van verbinding, elkaar leren kennen en de groep zelf laten zeggen en laten beoordelen welke informatie en welke structureren passend zijn.