Beste mensen,
Naar aanleiding van de vele telefoontjes en vragen op kantoor naar aanleiding van vragen van de SVB over het nummer van de Carte Nationale en over de huisbezoeken die de SVB wil afleggen, geven wij hierbij twee voorbeeldbrieven, die u kunt gebruiken mochten deze vragen ook aan u gesteld worden.
Uiteraard dient u uw eigen naam en adres in te vullen, en de brief sturen naar de SVB van uw regio. Wij raden u aan een kopie voor uzelf te bewaren.

U kunt deze tekst kopiëren, de ontbrekende gegevens invullen en vervolgens gefrankeerd versturen.


Brief CIN-nummer

Sociale Verzekeringsbank


adres


plaats

Betreft: Marokkaans identiteitsnummer 
Uw brief: . . . . . . . Kenmerk: . . . . . . .
Plaats/datum

Geachte heer, mevrouw,
In uw bovenvermelde brief schrijft u dat u voor de berekening van de hoogte van mijn AIO-aanvulling extra onderzoek moet doen bij instanties in Marokko. Om die reden vraagt u mij u het nummer van mijn Marokkaanse Identiteitskaart (CIN-nummer/Carte d’Identité Nationale) door invulling van een antwoordstrook per post te retourneren. Naar aanleiding van uw verzoek deel ik u het volgende mee.
In uw brief geeft u niet aan op welke gronden u heeft besloten om in mijn geval een extra onderzoek in te stellen. Uw verzoek mist m.i. ook voor het overige een wettelijke grondslag. Om die reden zal ik niet aan uw verzoek voldoen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Naam

Adres
Woonplaats

 


Brief huisbezoek

Sociale Verzekeringsbank


adres


plaats

Betreft: huisbezoek
Uw brief: . . . . . . .
Kenmerk:. . . . . . .
Plaats/datum

Geachte heer, mevrouw,
In uw bovenvermelde brief schrijft u dat u mij in verband met de uitvoering van de Aanvullende Inkomensvoorziening (AIO) een bezoek wilt brengen. U wenst een huisbezoek af te leggen om het nummer van mijn Marokkaanse Identiteitskaart (CIN-nummer/Carte d’Identité Nationale) te verkrijgen. In reactie op uw verzoek deel ik u het volgende mee.
In uw brief geeft u niet aan welke bijzondere aanleiding u heeft doen besluiten om in mijn geval een huisbezoek af te leggen. Uw verzoek mist m.i. ook voor het overige een wettelijke grondslag. Om die reden zal ik niet aan uw verzoek voldoen. Indien gewenst, zal ik u op uw kantoor te woord staan.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Naam


Adres

Woonplaats