Artikelen

Het College voor de Rechten van de Mens toont met haar laatste jaarverslag dat het slecht gesteld is met de bekendheid van de mensenrechten in Nederland. Uit het rapport bleek dat drie op de tien Nederlanders niet één mensenrecht weet te noemen.

In het rapport doet het CRM een aantal aanbevelingen om de mensenrechten bij burgers en overheid bekend te maken en de toepassing te verbeteren. Een belangrijke aanbeveling van het CRM is het opnemen van mensenrechteneducatie in het onderwijscurriculum.

Wat betekent dit voor de situatie in Amsterdam? Er zijn inmiddels al verschillende ideeën en initiatieven ter tafel gekomen, zoals een motie waarin gepleit wordt voor het invoeren van mensenrechteneducatie in het Amsterdamse onderwijs door mevrouw Ulichki van Groen Links en het initiëren van een Mensenrechtenagenda door wethouder Kukenheim.

De vraag is in hoeverre deze initiatieven al hebben geleid tot verbetering van de kennis over en toepassing van de mensenrechten in onze stad.

Hoe zetten we deze op de agenda, zodat zij effectief worden toegepast? Hoe kunnen de mensenrechten worden geïntegreerd in het onderwijs? Op welke manier wordt de kennis van de burger vergroot en wordt hij betrokken bij de toepassing van de mensenrechten in onze stad? Hoe kunnen de mensenrechten globaal en internationaal op de kaart worden gezet? Wat kan Amsterdam aanbevelen en welk beleid kan er ontwikkeld worden op het gebied van mensenrechten en mensenrechteneducatie als referentiekader?