donderdag 2 november om 18.00 uur

Beste mensen,

Zo’n 50 jaar geleden hebben Nederland en Marokko een officieel verdrag voor de werving van Marokkaanse arbeidsmigranten getekend.
Er is bij het Nederlandse publiek weinig bekend over deze geschiedenis van 50 jaar migratie.
De eerste generatie Marokkaanse migranten is inmiddels oud geworden, net als de Nederlanders die hen in het begin met raad en daad bijstonden. Het is tijd de Amsterdammers over hun ervaringen, hun geschiedenis,

op de hoogte te stellen: de krapte op de arbeidsmarkt, bedrijven op zoek naar (goedkope) arbeidskrachten, de manier waarop ze gehuisvest waren, de manier waarop ze werden geworven, de arbeids- en leefomstandigheden, de oprichting van de belangen- en culturele organisaties, de verbondenheid met Amsterdamse vrijwilligers, kerken, vakbonden, activisten, de gezamenlijke strijd tegen uitbuiting en discriminatie.
Het is een belangrijke, rijke geschiedenis die niet verloren mag gaan.

EMCEMO wil daarom bijeenkomsten organiseren, die in het teken staan van 50 jaar Marokkaanse arbeidsmigratie in Amsterdam. We kijken naar het verleden met een blik op de toekomst. Focus van de bijeenkomsten:

het economische politieke, sociale en culturele aandeel van 50 jaar arbeidsmigratie de specifieke geschiedenis en ervaringen van migrantenvrouwen geschiedenis en ervaringen door ouderen verteld aan de jongeren

We hopen ook een tentoonstelling in te richten. Wellicht een cultureel festival, een conferentie. Wie heeft ideeën, suggesties? We willen nadrukkelijk ook de jongeren vragen mee te doen.

We willen graag samen werken met derden en hopen dat er veel mensen of organisaties zijn die geïnteresseerd zijn om mee te helpen bij de organisatie van dit plan.
We willen een gezamenlijk comité oprichten om een aantal activiteiten te organiseren in dit kader.

We nodigen iedereen, die mee wil doen uit om op donderdag 2 november 18.00 uur te komen brainstormen onder het genot van een hapje en een drankje op het 1e Weteringplantsoen 2c in Amsterdam. Graag even aanmelden: emcemo1@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Abdou Menebhi
Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling
Postbus 59676 1040 LD Amsterdam

020-4288825
020-4636222