Home Islamofobie

Islamofobie

De achterliggende decennia hebben zich ingrijpende verschuivingen voorgedaan in de economische en sociale verhoudingen in Nederland en elders in de wereld.
Oprukkend neoliberalisme heeft daarbij geleid tot een grotere polarisatie op de maatschappelijke voorzieningen. Op mondiaal niveau is het centrum...
Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie in beeld 2017 Het CTID is opgericht in 2013 om het probleem van islamofobie in Nederland onder de aandacht te brengen. Het werk van vele zelforganisaties van moslims en Nederlanders met een migratieachtergrond, zoals...
Menehbi is een activist met aanzien onder vooral oudere Marokkanen. Hij is al decennia actief als woordvoerder van de Marokkaanse gemeenschap en zat sinds 1975 praktisch ononderbroken in het actiewezen: bij anti-racisme-stichtingen en belangenorganisaties. In 1992 richtte hij Nederland Bekent...
Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) streeft naar een tolerante samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst, religie, leeftijd en seksuele geaardheid zich thuis voelt. Een samenleving waarin mannen en vrouwen gelijke rechten hebben, waar de grondwet dient als basis...
Deze ‘kleine reader’ bevat een impressie van de paneldiscussies alsmede de lezingen in de ochtend van Ineke van der Valk en Martijn de Koning. Op verzoek is daarbij het verslag van de ‘Doe Normaal’ bijeenkomst in april bijgevoegd en...
- Advertisement -

RECENT POSTS